Opłacanie składek ZUS od pensji brutto.

Posted on 15/06/2022 9:54am

Dostając każdego miesiąca wynagrodzenie za pracę można się zdumieć, że jest ono mniejsze od kwoty jaka jest zawarta na umowie. Jeśli w ofercie o pracę umieszczona jest stawka wynagrodzenia brutto spróbuj dociec ile otrzymasz pensji i oblicz netto z brutto. stawka brutto jest to wielkość którą uzyskasz przed potrąceniem podatku i składek obciążających pracownika.

W tym mieszczą się także gratyfikacje i dodatki, wynagrodzenie za godziny ponadnormatywne i nocki, równowartość za urlop, wynagrodzenie za czas choroby oraz zasiłki ZUS. Po odliczeniu składek otrzymujemy płacę netto to znaczy wielkość jaką naprawdę otrzymamy. Obliczanie wynagrodzenia netto (źródło) nie jest proste dla zwykłego człowieka. Należy wiedzieć, że świadczenia emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe, odprawy są zwolnione od potrąceń. Odliczenia od pensji mogą posiadać zakres przymusowy lub nieobowiązkowy. Obowiązkowe to odliczenia na ubezpieczenie socjalne, przedpłata na podatek od dochodu oraz składka na opiekę zdrowotną.

Jeżeli zaintrygował Cię ten artykuł, kliknij też na tego typu serwis, ponieważ znajdziesz w tym miejscu inny tego typu świeży tekst (http://www.samorzewska-kancelaria.pl/odwolanie-pelnomocnictwa/) - on również jest godny uwagi.

Wobec tego, że to chlebodawca jest zmuszony do opłacenia składek, dostajemy mniej pieniędzy „do ręki”, ale jednocześnie pracownik nie musi się tym trudzić i kontrolować terminów składek.
obliczenia księgowe
Author: 401(K) 2012
Source: http://www.flickr.com
Takie obliczenia obowiązują w sytuacji umowy na etat, natomiast inaczej jest w sytuacji, gdy posiadamy umowę cywilnoprawną. W takim przypadku wyliczanie uposażenia uzależnione jest od tego czy zatrudniony jest studentem poniżej 26 roku, wówczas chlebodawca nie ma obowiązku uiszczania składki na ubezpieczenia społeczne i medyczne lub gdy pracownik jest już zatrudniony u drugiego chlebodawcy, wówczas uiszczamy składkę na ubezpieczenie medyczne i przedpłatę na podatek dochodowy osób fizycznych. Wielkość składki ZUS (link) zależna jest od zarobków pracownika.Natomiast w sytuacji osób prowadzących własną wytwórczość minimalna opłata zależna jest od kwoty ustalonej na początku zaczynającego się roku. W roku 2015 bazę wymiaru wielkości składek wynosi kwota 2 375,40 złotych. Składki na ubezpieczenie społeczne są obligatoryjne i obejmują: ubezpieczenie z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej podeszłym wiekiem, ubezpieczenie rentowe, ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa oraz wypadkowe. Autor

Tags: wynagrodzenie, uposażenie, zapłata