Testowanie kandydata na pracownika w przedsiębiorstwie

Posted on 25/05/2021 8:22am

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przyrządziło plan nowelizacji, jaki ma włączać odmiany dotyczące umowy o pracę zawartej na czas próbny. Podpisanie umowy na próbę jest użyteczne przede wszystkim dla chlebodawcy, który jest w stanie zweryfikować zdatność kandydata do późniejszej profesji, lecz również dla pracownika. On też będzie miał sposobność zobaczyć, czy czynione funkcje mu pasują i zdecydować, czy pragnie być zatrudniony właśnie w tej jednostce. Testowanie kandydata na pracownika nie może trwać w nieskończoność. Taka umowa powinna być podpisywana na maksymalnie 3 miesiące. Jeżeli pracodawca potrzebuje, ma możliwość ten czas skrócić, ale nie przedłużyć.
Praca na okres próbny
Author: Open Knowledge Foundation Deutschland
Source: http://www.flickr.com
Dotychczas umowa o pracę na okres próbny nie znajdowała się w katalogu umów (zobacz umowa na pół etatu) o pracę, zaledwie wyznaczała sposobność zawarcia takiej formy stosunku pracy przed nawiązaniem umowy na czas wyznaczony, nieoznaczony, lub na czas wykonywania ustalonej pracy. Ta transformacja powoduje, iż umowę na czas próbny należy rozważać na równi z różnymi rodzajami umów o pracę. Jednocześnie nie nakłada to na pracodawcę obowiązku zawierania w pierwszej kolejności umowy o pracę na okres próbny. Nadal pracodawca i pracownik posiadają prawo wybierać, która z umów zostanie zawarta. Efektem takiej zmiany jest także przekształcenie zapisu dotyczącego wypowiadania umów, zgodnie z którym każda ze stron będzie upoważniona do rozwiązania jednej z w/w umów o pracę za wymówieniem.
Podejmując zatrudnienie w jednostce, podpisujemy rozmaite umowy, o pracę, na zastępstwo, zlecenie, o dzieło. Większość osób ma świadomość, że z dniem podpisywania umowy o pracę, pracodawca powinien rozpocząć rozliczać i odprowadzać składki ZUS .

Czy tego rodzaju notka wywołała u Ciebie dociekliwość? Jeśli tak, to przeczytaj ten bardzo wyczerpujący artykuł (http://www.franklincovey.pl/nawyk-1-badz-proaktywny/). On z pewnością również jest warty poznania.

Natomiast niewiele ludzi wie jakie dosłownie i w jakiej wysokości składki winny być opłacane, a jeszcze mniejsza liczba pracowników posiada świadomość, że są przypadki, w których nawet umowa o dzieło rodzi zobowiązania płatnicze wobec ZUS. Składki obligatoryjne, które chlebodawca winien odprowadzać w imieniu pracujących, to składka na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i ZUS składka zdrowotna . Ich wysokość liczona jest na podstawie gaż brutto i jest opłacana w części przez pracodawcę, a w części przez pracownika. Składki liczone są na bazie wskaźników.

Tags: praca, PRacownik, pracodawca